»

ANTIKONCEPCE PŮSOBÍ NA MOZEK: NIČÍ PAMĚŤ

Vědecká studie prokázala, že antikoncepce ovlivňuje rozumové funkce a vede ke zhoršení paměti.
Jde o vliv hormonu MPA,  který na mozek působí ještě i v době, kdy už látka není v těle přítomna. Odborníci se o tuto látku začali hlouběji zajímat, neboť výsledky několika předchozích studií z posledních let naznačovaly, že přípravky obsahujících tento hormon působí škodlivě na lidský mozek.

Dvakrát častější demence
MPA je součástí injekční antikoncepce nebo se užívá při léčbě klimakterických potíží. U uživatelek hormonální léčby obsahující tuto látku byl například pozorován dvakrát častější výskyt demence, než tomu bylo ve skupině s placebem.
Odborníci z Arizonské státní univerzity proto jeho účinky začali zkoumat a prokázali je zatím u krys.
Docentka Bimonte-Nelsonová spolu se svými kolegy už dříve pozorovala zhoršení paměti po podání MPA u krys po menopauze. Nyní se zaměřila konkrétně na dopady užívání této látky v souvislosti s využitím jako antikoncepce.

Nepochybné výsledky
Práce na studii trvala asi rok a výsledky výzkumu přinesl odborný časopis Psychopharmacology. Během zkoumání byly sledovány čtyři skupiny krys - jedna dostávala hormon v mládí, druhá v období po menopauze, třetí v obou těchto obdobích a čtvrtá byla kontrolní a žádný hormon nedostávala. K testování jejich paměti potom vědci využili "vodních labyrintů", pomocí kterých se zjišťuje schop-
nost krys zapamatovat si pozici ostrůvku v bazénu a doplavat k němu.
Jednotlivé skupiny byly poté porovnány. Výsledky byly jednoznačné a prokazatelné.

Dlouhodobý účinek
Blair Bradenová, spoluautorka studie, k tomu řekla: "To, co jsme pozorovali, bylo poměrně šokující - zvířatům, kterým byla tato látka podávána v kterékoliv fázi života, se ve středním věku - ve srovnání s kontrolní skupinou - zhoršila paměť."

Důležité bylo také zjištění, že tento hormon ovlivňoval mozek i v době, kdy už v těle dávno nebyl přítomen. "I o měsíce a měsíce později, poté, co reprodukční cyklus prošel mnoha fázemi, tak stále dochází ke změnám, které jasně ovlivňují mozek a jeho funkci," dodává docentka Bimonte-Nelsonová.

Zdroj: Internet

Tento článek ke stažení ZDE

 

Pokud se vám náš článek líbil a máte zájem o dostávání těchto článků o zdraví pravidelně,

zaregistrujte se  ZDE

 

MGNiN