»

MANIODEPRESIVNÍ PORUCHA

Maniodepresivní porucha, označovaná odborně jako porucha bipolárních nálad, je variantou klasické deprese. Typickým začátkem je běžná deprese, která postupně přechází ve střídání manických a depresivních stavů. K příznakům maniodepresivní poruchy patří poruchy spánku, vyhýbání se společnosti, extrémní pesimizmus, náhlá ztráta zájmu o plány a neschopnost je dokončit, chronická podrážděnost, náhlé záchvaty zuřivosti a změny v sexuální orientaci, které se mohou pohybovat od naprostého nezájmu o sex po sexuální úchylky. Podle odhadů trpí touto poruchou 3 procenta obyvatel Spojených států.


Průběh maniodepresivní poruchy je velmi proměnlivý. Manické i depresivní epizody mají různou intenzitu a délku cyklů, která se může pohybovat mezi několika dny i několika měsíci a dokonce v některých případech může jít i o několikaleté cykly. Depresivní fáze je charakteristická nízkým sebevědomím a pocity beznaděje. Osoba prodělávající depresi má nedostatek motivace k jakékoli činnosti, dokonce i k ulehnutí na lůžko. Někteří lidé prostě celé dny prospí a straní se veškerých společenských aktivit a ztrácejí schopnost pracovat. Jiní žijí zdánlivě normálním životem - chodí do zaměstnání, komunikují s ostatními, ale pociťují smutek a nejsou schopni prožívat skutečnou radost.

Manické periody obvykle začínají náhle a bez výstrahy. Někteří lidé prodělávají stav zvaný hypománie,
což je rozrušení, které nemusí být vždy příznakem mentální choroby, ale pouhým projevem entuziasmu (nadšení pro něco) a přebytku energie. U jiných lidí se projevuje plně působící manická psychóza, během níž postižení zdánlivě překypují energií a jsou neskutečně aktivní a snadno přecházejí k jiným činnostem. V některých případech postižený čtyřiadvacet hodin i déle nepocítí potřebu spánku, ani jiné formy odpočinku. Mentální aktivita je prudce umocněna. Někteří lidé jsou v tomto stavu bezdůvodně agresivní a podráždění. Mohou trpět dokonce i halucinacemi. Navzdory tomu všemu však osoba v tomto stavu věří, že pracuje na plný výkon.
Příčina této poruchy není dosud úplně objasněna, existuje však několik teorií o jejím původu. Může být aktivována extrémním stresem. V některých případech může být dalším faktorem dědičnost.
Někteří badatelé věří, že předchozí zážitky, jako je ztráta rodiče nebo trauma v dětství hrají rovněž důležitou roli. Jiní jsou přesvědčeni, že je manická fáze (nevědomky) využívána jako psychologická
kompenzace deprese, která mimo tyto epizody postižného sužuje. Možnými příčinami jsou i biologické faktory. Existují důkazy, že se koncentrace nitrobuněčného sodíku zvyšují během změn nálad při maniodepresivní poruše, a pak se navracejí do normálního rovnovážného stavu. Je rovněž známo, že u jedinců postihovaných depresí existuje nedostatek mozkových chemických látek, zvaných monoaminy. Komplex vitamínů skupiny B je důležitý pro doplnění vitamínů B, které jsou nutné k normálnímu fungování mozku a pro udržení zdravé nervové soustavy. Zinek zase chrání mozkové buňky.

Vitamín C slouží k podpoře  funkce mozku a k ochraně imunitního a nervového systému.

 

Tento článek ke stažení ZDE

 

Pokud se vám náš článek líbil a máte zájem o dostávání těchto článků o zdraví pravidelně,

zaregistrujte se  ZDE

 

M2Q2MWE2