»

Psychiatrické léky dělají z lidí invalidy

Psychiatrické léky způsobily ohromující nárůst duševních onemocnění v USA

Robert Whitaker, bývalý reportér Boston Globe, byl zvědavý, proč došlo k masivnímu nárůstu duševních onemocnění způsobujících invaliditu v USA.


Jeho kniha Anatomie jedné epidemie: magické kuličky, psychiatrické léky a ohromující nárůst duševních onemocnění v USA (Crown Publishers, 2010) začíná těmito fakty: v roce 1987 byla míra invalidizujících duševních onemocnění v USA 1 k 184, avšak v roce 2007 se tato míra více než zdvojnásobila a poměr dosáhl hodnoty jeden invalidní duševně nemocný na 76 obyvatel.


Během tohoto období došlo i k masivnímu nárůstu konzumace psychiatrických léků. Před rokem 1988, když Prozac dobyl trh, činila celková roční částka vynaložená na antidepresiva a antipsychotika jednu miliardu, avšak dnes se jen na tyto dva druhy psychofarmak vydá ve Spojených státech amerických ročně více než 25 miliard dolarů.

Otázku, kterou si Whitaker položil, zněla takto: Je to jen shoda okolností, že ve stejném čase rapidně vzrostly invalidizující psychické onemocnění a užívání psychofarmak?

Whitaker nebere v úvahu kulturní faktory, které mohou s dramatickým nárůstem duševních onemocnění souviset. V každém případě zjistil, že vědecky nejlepší identifikovatelným faktorem pro nárůst vážných psychiatrických problémů je užívání psychofarmak. Identifikoval znepokojivý trend: Dlouhodobé užívání psychofarmak způsobilo u dětí a dospělých s menšími emočními problémy těžké a chronické poruchy, které vyúsťují do invalidizující duševní choroby.

Jak psychiatrické léky vytvářejí chronické onemocnění
Whitaker zkoumal vědeckou literaturu z posledních více než padesáti let s ohledem na dvě související otázky. První - zlepšují nebo zhoršují psychofarmaka dlouhodobý průběh psychických poruch? Konkrétně, zvyšují tyto léky pravděpodobnost, že člověk bude dlouhodobě schopen žít zdravě, nebo zvyšují pravděpodobnost, že člověk skončí jako invalida? Druhá - jak často reagují pacienti s mírnými poruchami na první psychofarmaka tak špatně, že to může vést k dlouhodobé chronifikácii? Například, jak často se osoba s mírným průběhem deprese může stát manickou následkem reakce na antidepresiva a následně se u něj diagnostikuje bipolární porucha?
Zjistil, že zatímco psychiatrická medikace může být pro některé lidi efektivní v krátkodobém horizontu, tyto léky při dlouhodobém užívání zvyšují pravděpodobnost, že uživatel se stane chronicky nemocný a zvyšuje se i možnost, že mírné psychologické problémy se zhorší až k invalidizující nemoci. Obzvláště jasné a tragické je to v případě dětí. Ne tak dávno se "juvenilní bipolární porucha" diagnostikovala velmi vzácně. V současnosti je stále běžnější. Whitaker poukazuje na to, že: "Pokud zkoumáte nárůst juvenilní bipolární poruchy v této zemi, zjišťujete, že se objevuje s předepisováním stimulantů při ADHD (porucha pozornosti doprovázená hyperaktivitou) a antidepresiv při depresích ... V jistém momentě psychiatři nastavili "hyperaktivní" děti na Ritalin a začali u dětí před pubertou objevovat manické syndromy. "vzrůstajícího počtu dětí se začaly předepisovat i antidepresiva, jako například Prozac a signifikantní procento těchto mladých lidí se v reakci na tato antidepresiva stalo manickými.
Tyto hrozivé manické reakce mají dále za následek užívání těžkých antipsychotických léků i "lékových koktejlů" složených z více druhů léků. Whitaker zjistil, že vysoké procento medikovaných dětí končí jako "rapid cyclers", což znamená, že mají množství bipolárních symptomů, které je předurčují na dráhu chronicky nemocných během celého života. Kromě toho, antipsychotika jako ZYPREXA způsobují mnoho fyzických problémů, včetně cukrovky. Whitaker uzavírá: "Pokud si dáte dohromady všechny tyto informace, končíte dokumentováním příběhů, jak se tímto způsobem zničily životy stovek tisíců dětí ve Spojených státech amerických".

Selhání korporátních médií
Jak je možné, že Američanů nevědí o velkém počtu chronických problémů způsobených dlouhodobým užíváním psychiatrických léků? Jednou z možných odpovědí je, že mainstreamový žurnalizmus a vládní organizace nesplnily očekávání obyvatel USA.
Whitaker, bývalý reportér z oblasti zdravotnictví, vysvětluje, jak se obvykle vytvářejí zprávy z této oblasti. Významné instituce jako farmaceutické firmy a vládní agentury vydávají tiskové zprávy, na které se novináři spoléhají. Pokud se nevydávají tiskové zprávy, většina reportérů nepátrá po nových zprávách ao ničem se neinformuje. Whitaker se na rozdíl od nich nespoléhal na tiskové zprávy a místo toho zkoumal vědeckou literaturu a dělal rozhovory s výzkumníky.
Uvádí šestnáct významných výzkumných studií, které odhalují znepokojující obraz dlouhodobě medikovaných pacientů a lepší obraz nemedikovanými pacientů. Když však prověřoval archívyNew York Times a databázi LexisNexis, která zahrnuje většinu severoamerických novin, Whitaker nenašel ani jedinou zmínku o výsledcích těchto šestnácti významných studií.
Jedna z těchto studií, pro většinu Američanů úplně neznámá, zahrnující většinu profesionálů z oblasti duševního zdraví, je dlouhodobá studie schizofrenních pacientů, jejichž léčili s psychofarmaky, i pacientů, kteří je neužívali. Studii financoval Národní institut duševního zdraví (National Institute of Mental Health (NIMH)) a publikovali ji v roce 2007 v Journal of Nervous and Mental Disorders. Výzkumný psycholog Martin Harrow z univerzity v Illinois zjistil, že po čtyři a půl roku se 39 procent nemedikovanými pacientů "léčeno" a 60 procent mělo zaměstnání. V protikladu k tomu se během téhož časového období stav medikovaných pacientů zhoršoval, přičemž jen 6 procent bylo léčeno a jen pár si udrželo zaměstnání. Po patnácti letech ze skupiny nemedikovanými pacientů jen 28 procent sužovaly psychotické symptomy. V rámci medikované skupiny až 64 procent bylo nadále psychotických.
Whitaker uvádí, že během roku, když Harrow publikoval svou studii, "NIMH vydala 89 tiskových zpráv, některé z nich o bezvýznamných záležitostech. O Harrowových výsledcích se však nezmínila, i když to byla pravděpodobně nejlepší studie s dlouhodobými výstupy o schizofrenických pacientech, jaká se kdy ve Spojených státech realizovala. "NIMH jako mnoho jiných vládních agentur, je vzhledem k nejistotě na trhu práce zavázaná byznysu, v tomto případě farmakorporáciám.

Aktivisté vyhrávají bitvu o slyšení Whitakera
Mainstreamová recenze knihy Anatomie jedné epidemie až na několik výjimek očividně absentují a Whitaker poskytl pro mainstreamová média jen pár rozhovorů. Navíc, nedávno se jedna z vládních agentur rozhodla umlčet ho, ale lidé se postavili proti av tomto posledním případě i zvítězili.
Severoamerická správa služeb látkového zneužívání a duševního zdraví (The US Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)) poskytuje od roku 1985 grant pro alternativní konferenci, které se účastní několik stovek spotřebitelů duševního zdraví z celých Spojených států amerických. Organizátoři alternativní konference potvrdili pozvání Roberta Whitakera jako ústředního řečníka. V každém případě, 15. Července 2010 organizátoři oznámili, že pozvání Whitakera po námitce od nadřízených z vlády stáhli.

Dobrou zprávou je že lidový protest vyústil do opětovné změny rozhodnutí SAMSHA a Whitaker se znovu stal ústředním pozvaným řečníkem alternativní konference 2010 naplánované od 29. září do 3. října v kalifornském Anaheimu. Efektivní aktivismus vede organizace MindFreedom složená z "těch, co přežili psychiatrii". Zavázala se reformovat léčbě duševních onemocnění poskytováním skutečně informované volby a pestrých léčebných možností obyvatelům USA. Ani MindFreedom ani Whitake nejsou proti lékům. Jen chtějí, aby se Američanů dozvěděli o mnoha výzkumech, které hovoří o tom, že dlouhodobé užívání psychiatrických léků bylo pro mnoho příjemců špatným nápadem.
V části knihy, kde navrhuje řešení, popisuje Whitaker, jak lékaři ve Finsku používají antipsychotika šetrně a vysoce selektivním a obezřetným způsobem u psychotických pacientů, u kterých se objeví první atak. Také popisuje, jak se poskytuje široká škála alternativních terapií a jak se rozhodnutí o léčbě realizují ve spolupráci s pacienty a jejich rodinami. Výsledky? Whitaker poznamenává: "Dlouhodobé výsledky jsou nesporně nejlepší v západním světě."
O co v této bitvě jde, je zřejmé. Podaří se anatomií jedné epidemie upozornit národ na tragédii způsobenou arogantním průmyslovým používáním chemikálií tak, jak Silent Spring Rachel Carson? Nebo se podaří těm, kteří ze současného stavu profitují umlčet Whitakera a pohřbít jeho knihu?

Bruce E. Levine je klinický psycholog a autor knihy Surviving America 's Depression Epidemic: How to Find Morale, Energy, and Community in a World Gone Crazy (Chelsea Green Publishing).
Jeho webová stránka: www.brucelevine.net

Zdroj: utopia.sk, czechfreepress.cz

 

NWRjYjdm