»

David Icke: Rakovina je houba a je léčitelná

Neuvěřitelná a hrůzná čísla: Osm milionů lidí zemře každý rok na rakovinu po celém světě. Očekávaný nárůst úmrtí v roce 2030 – 12 milionů. Rakovina je hlavní příčinou úmrtí ve věkové skupině do 85 let. V průměru v lidské společnosti zemře na tuto nemoc každý čtvrtý člověk.


A proč zmiňuji tuto skutečnost? Protože na konferenci v roce 1969 dr. Richard Day sdělil mimo jiné i toto:
Farmaceutické firmy se prý vůbec nemají pokoušet léčit tato onemocnění. Vlastně proč léčit skutečně a pravdivě takové onemocnění, když mohou z důvěřivých lidí vytáhnout neuvěřitelné množství peněz v boji proti symptomům této nemoci. V tomto případě není nutné sdělovat důvěřivým lidem, že jedy obsažené
v chemoterapii mohou zabíjet jak rakovinné, tak i zdravé buňky, což má v mnoha případech za následek
urychlení smrti. Myslím, že uvažujete velmi správně – tady nejde snad ani o peníze, ale jde o to prostě snížit populaci, a proto je nezbytné, aby lidé trpěli a umírali předčasně. Zní to sice neuvěřitelně ale toto tvrzení je podpořeno stovkami důkaznými materiály.


A pokud se lékaři náhle otevírá nějaký efektivní způsob léčby rakoviny, pak se prakticky okamžitě stává obětí nevybíravého útoku různorodých zdravotnických institucí a dalších oficiálních struktur “systému moci”.
Například Ital dr. Tullio Simoncini. Tak dlouho se stavěl proti globálním mocenským strukturám, až ho začaly
pronásledovat ze všech stran, až nakonec skončil na dobu tří let ve vězení. A to z toho důvodu, že začal
úspěšně léčit lidi v posední fázi rakoviny.
Jeho proviněním byla skutečnost, že si uvědomil, že za zhoubnými nádory stojí rozvoj houbovité plísně zvané “candida” (kvasinkový typ houby, která má parazitní povahu, žije i v těle zdravých osob, ale kvalitní imunitní systém udržuje tohoto parazita v šachu, ovšem pokud je organismus dlouhodobě oslaben, začne se houba šířit po celém těle a může způsobovat zhoubné nádory).
K této věci se vyjadřuje i můj přítel dr. Mike Lambert z “Shen Clinic”: Různorodé plísně a houby, především
však typu candida, žijí v těle hostitele. Tento organismus, stejně jako jiní paraziti, pro své přežití potřebuje
hostitele. Odpadní produkty kvasinek oslabují imunitní systém a vedou k tomu, že se člověk cítí špatně, a to jak psychicky, tak i fyzicky, takže je vlastně celkově zničený a rozpadá se mu tak kariéra i osobní život.


Tullio Simoncini říká, že rakovinu způsobuje,rozvoj houby “candida” s tím, že tradiční vysvětlení tohoto
onemocnění je zcela mylné. On sám jako odborník v oboru onkologie a metabolických poruch šel proti
intelektuální konformitě tradiční medicíny a proti tradičním metodám “léčení”. Prostě se rozhodl říci svým
pacientům pravdu, a nikoliv jen opakovat zažité fráze naučené během studií medicíny.
V podstatě od chvíle, kdy se začal věnovat lékařské praxi, si dnes a denně uvědomoval, jak lidé postižení
tímto onemocněním trpí. V dětském onkologickém oddělení, kde jsem pracoval, postupně všechny děti zem-
řely. Svým způsobem jsem tušil, že jim k tomu dopomohlo velkým dílem i ozařování a chemoterapie.
Touha pomáhat pacientům ho vedla k hledání nových způsobů jak tuto nemoc léčit. Proto se Simoncini
rozhodl vzdát všeho, co doposud věděl o rakovině, a začal svůj nezávislý výzkum. Postupně zjistil, že všechny nádory se projevují stejně bez ohledu na to, v jakém orgánu nebo tkáni se nádor  v těle tvoří.

Všechny zhoubné novotvary měly bělavou barvu. Simoncini začal přemýšlet, co by to mohlo znamenat. A pak přišel na houbu candida. Dále si položil otázku: “To, co tradiční medicína považuje za nekontrolovatelné jako je dělení buněk, může být nějakým procesem, kterým se organismus vlastně chrání proti rozvoji kandidózy?
Pokud vyjdeme z výše uvedených předpokladů, dostaneme se k těmto bodům:

a) Houba Candida, která je za normálních okolností kontrolovaná silným imunitním systémem, se počíná
množit a v oslabeném těle vytvářet mohutné kolonie.
b) V tom okamžiku se imunitní systém snaží všemi prostředky zabránit dalšímu šíření tohoto parazita, ale sám nemá dostatek sil.
c) Imunitní systém spustí proces extrémně rychlého množení buněk a tím se snaží vybudovat ochrannou
bariéru proti vetřelci. Tradiční medicína tento stav nazývá rakovinou.
Všeobecně se také má zato, že proces šíření metastáz v těle je způsoben roznesením maligních buněk do
orgánů a tkání. Ovšem Simoncini (viz obr. vpravo) uvádí, že metastázy jsou způsobeny houbou Candida.
Houba může zničit buňky normálně fungujícího imunitního systému. Imunitní systém je klíčem buněčné
regenerace. Bohužel každým rokem se počet pacientů s rakovinou zvyšuje. Ve skutečnosti jde o velmi dobře
naplánovanou válku proti imunitnímu systému.
Imunitní systém se oslabuje nevhodným stravováním, různorodými přidanými potravinářskými látkami, pes-
ticidy a herbicidy, očkováním, elektromagnetickou a mikrovlnou technologií, léky nebo stresem moderního
života. Nelze zapomínat také na to, že děti do dvou let věku svého života mnohdy přijmou až 25 různých
druhů očkování, ale v této době se právě buduje jejich imunitní sytém.
Plán globálního vládnoucího systému je prostý – snížit lidskou populaci prostřednictvím oslabeného
imunitního systému člověka. Pokud někde nestačí rozvrácený imunitní systém, tak dílo dokoná chemoterapie
nebo radioterapie. Nejúčinnější metody jak zničit buňky v těle. Většina moderních “léků” na rakovinu
je postavena na postulátu, že se u pacienta podaří rakovinové buňky zabít dříve než ty zdravé.
Ve skutečnosti se má ovšem situace podstatně jinak. Toxické látky během chemoterapie zabíjejí buňky
imunitního systému, ale plíseň candida se šíří dále.
Fragmenty imunitního systému nejsou schopny ovládat buňky candidy. Houba se šíří do dalších a dalších
orgánů a tkání. Rakovina se šíří tělem. Ti, kteří se zdají být po operaci nebo chemoterapii zachráněni, jsou ve
skutečnosti časovanou bombou. Imunitní systém je zničen. Takže recidiva je jen otázkou času.
Chemoterapie může být úspěšná v případě ryze infekčních chorob nebo sexuálně přenosných onemocnění.
Aby člověk mohl být vyléčen z rakoviny, musí být u něho extrémně posílen imunitní systém, a nikoliv ještě
oslabován. Když Simoncini zjistil, že rakovina je v podstatě plísňové onemocnění, začal hledat účinné fungi-
cidní léky. Jenomže se zároveň ukázalo, že antifungální léky nefungují, jak by měly. Candida rychle mutuje
a umí se účinným způsobem přizpůsobit danému léčivu.

Lékař nakonec zjistil, že se plíseň nedokáže adaptovat na přítomnost hydrogenuhličitanu sodného, který je
hlavní složkou jedlé sody. Z nějakého důvodu se houba nedokáže přizpůsobit prostředí, které aktivuje
jmenovaná látka. Simoncini tak začal svým pacientům vpravovat do těla roztok hydrogenuhličitanu sodného,
který byl vstřikován přímo do nádoru prostřednictvím nástroje, který se podobal endoskopu.
Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat.
V roce 1983 dr. Simoncini léčil italskou ženu, která se jmenovala Gennaro Sangemano, které lékaři předpo-
věděli smrt během několika měsíců. Trpěla rakovinou plic. V rukách Simonciniho se však v pozoruhodně krátké
době uzdravila. Množství následných testů nepotvrdilo přítomnost rakoviny. Lékař posílen úspěchem začal
praktikovat tuto metodu i s ostatními pacienty a opět s velkým úspěchem.
Nakonec se rozhodl, že přednese své závěry italskému ministerstvu zdravotnictví v naději, že budou zahájeny
oficiální klinické studie. Jaké však bylo Simonciniho překvapení, když italské ministerstvo zdravotnictví
nejenže neschválilo požadované klinické testování, ale zároveň ho zažalovalo a připravilo o jeho lékařskou
licenci ve smyslu toho, že léčil pacienty neschváleným postupem. A jsme u podstaty věci. Takže my, lidé, se
prostě můžeme nechat léčit pouze metodami, které schvaluje globální mocenský systém. V opačném případě
se každý lékař, ale v podstatě kdokoliv vystavuje nebezpečí perzekuce ze strany novodobé mocenské inkvizice.

Masmédia (vlastněná samozřejmě opět jedním a tím samým mocenským systémem) zahájila nevybíravou
kampaň zesměšňování, takže v podstatě nebylo dne, aby Simoncini nebyl vláčen v tisku. A vše vyvrcholilo
vykonstruovaným případem zabití pacientky, takže tento talentovaný doktor vyfasoval tři roky “na tvrdo”.
Souběžně vydaly zdravotnické instituce prohlášení, že způsob léčby rakoviny prostřednictvím roztoku
hydrogenuhličitanu sodného je “bláznivý” a “nebezpečný”. V době, kdy miliony pacientů zemřou bolestivou
smrtí “osvědčenou” a “bezpečnou” chemoterapií. Naštěstí se Tullio Simoncini nenechal zastrašit. Poté, co byl
propuštěn z vězení, pokračoval ve své práci. Jeho speciální metoda prý slaví velké úspěchy. V některých
případech trvá procedura několik měsíců a v jiných případech (například v případě rakoviny prsu) několik
týdnů. Simoncini často radí lidem i po telefonu nebo e-mailem. Je velmi vstřícný ke každé žádosti.
Zde je internetová stránka dr. Tullia Simoncini: curenaturalicancro.com
Stisknutím záložky “contact” je možné lékaře osobně písemně kontaktovat se svou žádostí.
Pojďme se však vrátit k našemu tématu. Není to totiž zdaleka všechno.
Rakovinové buňky obsahují jedinečný biomarkerový enzym “CYP1B1?. Enzymy jsou bílkoviny, které katalyzují
chemické reakce. “CYP1B1? mění chemickou strukturu látky zvané “salvestrol”, která se nachází v mnoha dru-
zích ovoce a zeleniny. Chemická reakce převede “salvestrol” do komponentu, který rakovinové buňky zabijí
bez poškození těch zdravých.
“CYP1B1? je tedy enzym, který je produkován pouze v rakovinových buňkách a reaguje se “salvestrolem”, který
je přítomen v ovoci a zelenině, a tvoří tak látku, která působí pouze na rakovinové buňky”.

Toto je velmi důležité zjištění, které zároveň objasňuje, proč je tak důležité pro osoby postižené rakovinovým
onemocněním pít čisté šťávy z ovoce a zeleniny!
Zároveň je důležité vědět, že “salvestrol” vzniká v rostlinách, které jsou samy napadené plísňovým onemoc-
něním. Salvestrol je v podstatě produktem imunitního systému těchto rostlin.

Salvestrol je přírodní ochranná látka, která se nachází v ovoci a zelenině. Je velmi úspěšná v boji proti
plísňovým parazitům. Je zjištěno, že čím více je plísňové onemocnění v organismu rozšířeno, tím masivněji
salvestrol proti danému parazitu působí. Velmi velké množství této látky obsahují tyto plody těchto rostlin:
jahody, borůvky, maliny, hroznové víno, černý rybíz, červený rybíz, ostružiny, brusinky, jablka, broskve, meruňky
a dále brokolice, zelí, artyčok, červené a žluté papriky, avokádo, chřest a lilek.

Ale přesně toto nadnárodní zemědělské a farmaceutické korporace řízené globálním vládnoucím systémem
velmi dobře vědí. A proto neváhají investovat obrovské peníze do následujících aktivit:

a) Vyvíjejí a produkují chemické fungicidy, které zabíjejí plísně a houby, a zabraňují tak vzniku přirozené
ochrany (salvestrolu) v rostlinách v reakci na plísňovou infekci. Salvestrol obsahují pouze plody, které nebyly
ošetřeny chemickými fungicidy!!! Zapomeňte tedy na nákup ovoce a zeleniny v klasických obchodním
řetězcích, kde je ovoce a zelenina pod režimem kontroly.
b) Prakticky všechny fungicidy blokují produkci “CYP1B1?. Proto, pokud budete jíst chemicky zpracované ovoce
a zeleninu, tak bez potřebných pozitivních účinků

A ještě jedna důležitá informace na závěr:
Houby a parazitické plísně se začínají množit v těle, když se člověk nachází v tzv. dlouhodobém oxidativním
stresu. Hlídejte si, prosím, svou acidobazickou rovnováhu v těle!

 

Zdroj: web www.voxvictims.com


Pokud se vám náš článek líbil a chcete ho zaslat v el. podobě, vyplňte prosím tento formulář:

Mám zájem o článek "RAKOVINA JE HOUBA"
Mám zájem o článek Rakovina je houba: *
Mám zájem o zasílání informací o zdraví: *
Jméno: *
Příjmení: *
E-mail: *
 

 

Y2EyZmE