»
Cholesterol není špatný

Nikomu nevěřte: "Takzvaní odborníci, kteří nám udílejí rady v oblasti zdraví, jsou závislí na farmaceutických firmách, nebo úplně odtržení od každodenního života," tvrdí Milan Calábek.

Jeho jméno je v oboru alternativního přístupu ke zdraví pojmem. V 70. a 80. letech spolupracoval s psychoenergetickou laboratoří, na svých cestách poznalléčitele a šamanské kultury po celém světě. Dnes už sám neléčí, věnuje se Univerzitě nové doby, kterou založil, a přednáší zde o vlivu meditace a přírodních, především rostlinných látek. Tvrdí například, že jídlo společně s bylinami je nejlepší prevence, která existuje. Velkou budoucnost vidí v "nových" vitamínech D3 a K2, které mohou ochránit před hrozbami dnešní doby: rakovinou, cukrovkou, infarktem a mrtvicí.

Moderní společnost je hodně založena na strachu, strachu z nemoci, ze smrti. Čeho se bojíte vy?

Myslím, že jsem se nikdy nebál smrti a ani utrpení s ní spojeného, ale to, co ve mně dřív vyvolávalo obavy, tak jako zřejmě u mnoha mých vrstevníků, byla představa ztráty kognitivních schopností, identity, naprosté dezorientace a závislosti na milosrdenství v této nemilosrdné době - jinými slovy: onemocnění Alzheimerovou chorobou. Proto jsem se možná také začal zabývat i tím, jak epigeneticky s pomocí vhodných přírodních látek tuto hrozbu odvrátit.

Jak jste se dostal od překladů, dramaturgie a režírování až k otázkám zdraví a léčitelství?

Koncem 70. let minulého století jsem prošel velkou životní krizí, a protože jsem svoji situaci viděl jako naprosto beznadějnou, rozhodl jsem se ji řešit sebevraždou. Nebyla to žádná hra, byl jsem pevně rozhodnut. Nikomu jsem o tom nic neřekl, ale ještě před odchodem jsem chtěl určité věci dát do pořádku, aby tu po mně nezůstala úplná spoušť: na to jsem si vymezil týden.

Doporučujeme: Test: Čeká vás demence? A jak brzy?

V tom týdnu ale došlo k zásadnímu zlomu. Vlastně už "mrtvý" jsem zažil to, o čem jsem jako živý neměl ani tušení: úplně jiný stav vědomí a neuvěřitelnou svobodu navzdory tehdejší společenské situaci i mému nešťastnému genetickému sklonu. I když intenzita tohoto úžasného stavu postupně slábla, věděl jsem, že to, o čem mluví buddhisté jako o Osvobození anebo křesťanští mystici o Milosti - opravdu existuje, přestože jsem se o tyto věci dřív nějak zvlášť nezajímal. Někde hluboko ve mně se probudilo něco, co mne nasměrovalo zcela jinak aléčitelství, kterému se teď už prakticky nevěnuji, bylo spíš  jen okrajovým projevem tohoto směřování.

Věda je stále pokročilejší, informace dostupné, a přesto jsou lidé zřejmě stále více nemocní. Co je důvodem?

Uvedu příklad. Před několika dny jsem na internetu četl od našeho předního vědce a specialisty na osteoporózu informace o tom, co ji způsobuje a jak ji léčit. Podle něj a zřejmě většiny odborníků - osteoporózou dnes celosvětově trpí třetina žen a každý pátý muž po padesátce. To je oproti minulosti obrovský nárůst a hlavní příčinu,  kromě úbytku pohlavních hormonů, tito specialisté vidí především v nedostatku vápníku (částečně i zinku a hořčíku) a doporučují tak, jako už desítky let předtím, zvýšit jeho příjem.

A to nepomáhá?

Albert Einstein kdysi řekl: "Když něco nefunguje, tak dělat to pořád znovu a znovu a myslet si, že tím dospějeme k jinému výsledku, je neklamnou známkou šílenství." A ono to nejen nefunguje, ale lidé jsou stále i víc nemocní, protože jim to škodí. Což dokládá např. studie z roku 2011 v British Medical Journal vypovídající o tom, že ženy, které berou doplňky s vápníkem, aby nedostaly osteoporózu - ji stejně dostanou (minimálně ta zmiňovaná třetina) a kromě toho jsou na rozdíl od těch, co žádné takové doplňky neberou, ohrožené aterosklerózou, infarktem a mozkovou mrtvicí.

Jiné studie zas dokládají, že pokud chceme zabránit úbytku vápníku pitím pasterizovaného kravského mléka a výrobky z něj - potom kasein, obdobně jako lepek z obilí, bude poškozovat naše střeva, štítnou žlázu a kasomorfin hlavně mozek. Což se ale netýká kozích nebo ovčích jogurtů, kefírů, a případně i sýrů.

Nemůže to ale změnit nový výzkum o vitamínu D3?

Určitě ano. Nicméně ani vitamín D3 nevede ještě k úplnému vyřešení naší tajenky. Nedostatek vitamínu D3, který ve skutečnosti není vitamín, ale prehormon, hraje ovšem důležitou roli nejen při vzniku osteoporózy, ale i rakoviny, roztroušené sklerózy, diabetu, astmatu a celé řady dalších onemocnění, neboť ovlivňuje expresi okolo 1200 genů.

Ten přijímáme většinou ze slunečního záření, je to tak?

Většinou je vytvářen v naší pokožce slunečním UVB zářením, a to z cholesterolu, vědou dříve tak zavrhovaného. Na rozdíl od našich předků, kteří větší část roku trávili pod širým nebem, my pracujeme v uzavřených místnostech, a proto vitamín D3 musíme přijímat převážně z potravy anebo z doplňků. Bez něj  totiž nedojde ke vstřebávání vápníku ze střev Jakmile se ale vápník díky vitamínu D3 vstřebá a dostane do krevního řečiště, začne se usazovat v cévách (zejména ve věnčitých tepnách), takže se do kostí prakticky nedostane - maximálně do kloubních chrupavek, což ovšem vede ke vzniku už zmiňované artrózy, aterosklerózy, infarktu anebo mozkové mrtvice.

Nějaké řešení snad ale existuje?

Už v roce 2004 vyšla v Journal of Nutrition tzv. Rotterdamská studie. Holandští badatelé v letech 1990-1993 a i později sledovali 8000 mužů a žen nad 55 let a zjistili, že u těch, kteří brali dostatečné množství vitamínu K2 (menachinomu), se nejen výrazně zlepšil stav kostí a snížil výskyt zlomenin, ale i diabetu a především kornatění cév a riziko infarktu. Zároveň  podle této studie budou žít nejméně o 7 let déle. To potvrdila i její třetí část studie z roku 2012.

Můžete nám alespoň částečně přiblížit působení vitamínu K2?

Vitamín K2 aktivuje celou řadu enzymů (proteinů) a mezi nimi zejména osteokalcin a matrix GLA protein. Právě osteokalcin, který je vytvářen buňkami v kostech (kost je totiž i důležitou žlázou s vnitřní sekrecí) dopravuje vápník do kostí a do zubů a brání tak, aby se usadil v cévách a měkkých tkáních, kam nepatří. A pokud už k tomu došlo, další enzym - matrix GLA protein rovněž aktivovaný vitamínem K2, vytahuje vápník z cév, kloubních chrupavek a pokožky (potlačuje tím do jisté míry i vznik vrásek) a dává jej k dispozici osteokalcinu.

Mluvíte tedy vlastně o zabijáku moderní doby - arterioskleróze?

Desítky let jsme ale byli přesvědčováni, že kornatění cév způsobuje cholesterol, díky němuž se v nich usazuje vápník. A stále se v takových případech předepisují léky na snížení cholesterolu. Cholesterol je křivě obviňován za kdeco a léky na jeho snížení - statiny patří vůbec k nejnebezpečnějším. Přitom na léčení aterosklerózy nemají prakticky žádný vliv, neboť jde o proces osifikace, neboli vytváření kostní tkáně v cévních stěnách. Tento proces je ale díky aktivaci matrix GLA proteinu zvratný po dostatečně dlouhodobém příjmu vitamínu K2, který v současnosti chybí většině z nás.

Znamená to tedy, že na prevenci osteoporózy bychom měli brát kromě vápníku současně i vitamín D3 a K2?

Ano, nicméně naše tajenka má ještě jeden stejně důležitý díl: vitamín A, který rovněž není vitamínem, ale jako vitamín D3 aktivuje genovou expresi. Zatímco vitamín D3 působí na geny, které zvyšují počet osteoblastů - buněk vytvářejících kostní tkáň, vitamín A zas ovlivňuje expresi genů, zvyšujících tvorbu osteoklastů - buněk, které starou kostní tkáň odbourávají, aby udělala místo nové. Nejde tedy o antagonistický, ale komplementární proces. A nejen to: osteoklasty, jejichž tvorba je stimulována vitamínem A, sekretují už zmiňovaný osteokalcin, díky němuž dochází k mineralizaci kostí. A tak se obnova kostní tkáně bez vitamínu A neobejde.

Náš tip: Co udělá v těle borelióza? Nebezpečí na 8. stupni

Např. dříve tak běžná křivice postihovala děti, u kterých docházelo ke zvýšené tvorbě kostní tkáně bez odpovídající mineralizace a to vlivem nedostatečného množství osteoklastů vytvářejících osteokalcin. Tedy vitamínu A a vitamínu D3. Osteokalcin nás chrání i před vznikem obezity a diabetu, neboť aktivuje tvorbu inzulinu ve slinivce a současně i v tukových buňkách sekreci adiponektinu, který zvyšuje citlivost na inzulin. U mužů pozitivně ovlivňuje tvorbu testosteronu a chrání je tak před impotencí. U žen vitamín A působí na tvorbu estrogenu a progesteronu a zároveň potlačuje vznik nádorů zejména v epitelu tlustého střeva a krčku dělohy.

V literatuře se ale často setkáváme s varováním před toxicitou vitamínu A.

Toxický je syntetický vitamín A, ale ne přírodní z potravy, zvlášť pokud jej bereme společně s vitamínem D3 a K2. I vitamín D3 by mohl působit toxicky, pokud bychom jej brali v doplňcích ve větším množství než je 40000 IU denně.

Mohl byste se ještě zmínit, ve kterých potravinách je vitamín K2 obsažen?

Jednak jde o vitamín K2, který vzniká přeměnou rostlinného vitamínu K1 ve střevech krav, koz a ovcí. Druhý jeho zdroj je bakteriální. V prvním případě jde o menachinon 4 (MK4), který se nachází ve velkém množství v husích játrech, potom ve vaječných žloutcích běhajících slepic, v másle pasoucích se krav, koz a ovcí a v menším množství i v jejich mase a sádle.

Pokud jde o bakteriální zdroje, je to především ve fermentovaných sojových bobech, ve zrajících kozích a ovčích sýrech (kravské z pasterizovaného mléka bych nedoporučoval už ze zmiňovaných důvodů), a ve velmi malém množství v kysaném zelí nebo kimči. Doplňky MK7 pocházejí obvykle z natta (sýr ze sojových bobů). Největším antagonistou K2 je pak například warfarin a některé další léky.

Čtěte také: Zázračné "léky" na rakovinu: Kšeft s lidským neštěstím

Když se teď znovu vrátím k vaší třetí otázce: vitamín K2 byl objeven společně s K1, který zajišťuje srážlivost krve, už ve 30. letech minulého století. Z toho můžete usoudit, že pouze informace nám nestačí - v současnosti dokonce jich máme někdy nadbytek. To, co opravdu potřebujeme, jsou vědomosti, a ty obvykle můžeme získat až při překročení hranic jednotlivých vědních oborů neboť mají multidimenzionální charakter, stejně tak jako kdysi v antice anebo v renesanci. Na jejich tvorbě se dnes ale podílí celá společnost (knowledge society), nejen experti a specialisté často odtržení od každodenního života anebo závislí na velkých farmaceutických koncernech.

 

 

Zdroj: zena.cz

 

 

YjA3MTVm