»

Vitamin B12

Přestože v potravě je tohoto vitaminu dostatek, někteří lidé starší 50 let ho neumějí vstřebávat.  Doplňky s jeho obsahem proto mohou být prospěšné, neboť i lehký nedostatek může zvyšovat riziko srdečních onemocnění, deprese a možná i Alzheimerovy choroby.


Obvyklé uplatnění
• chrání před určitým typem chudokrevnosti • pomáhá mírnit deprese • brání nervovým bolestem, pocitu  brnění a snížené citlivosti v končetinách • snižuje riziko srdečních onemocnění • může zlepšovat roztroušenou sklerózu a hučení v uších


Co to je
Vitamin B12, jinak také nazývaný kobalamin, byl objeven jako poslední z řady vitamínů. Koncem čtyřicátých let byl zjištěn v telecích játrech, kterými se léčila zhoubná chudokrevnost, život ohrožující onemocnění postihující převážně lidi vyššího věku. Vitamin B12 je jediný ze skupiny vitaminů B, který tělo ukládá ve velkém množství hlavně v játrech. V organismu se vitamin B12 vstřebává dosti komplikovaně: trávicí enzymy ho oddělují z bílkovin v žaludku za přítomnosti žaludeční kyseliny; pak se vitamin váže na bílkovinu, která se tvoří v buňkách žaludeční sliznice, a s ní se dostává do tenkého střeva, kde se vstřebává.


Nízká hladina kyseliny solné v žaludku nebo nedostatek této bílkoviny - oba defekty se objevují ve vyšším věku a mohou vést k nedostatku tohoto vitaminu.
Vzhledem k tomu, že tělo je vitaminem B12 dobře zásobeno, může trvat i několik let, než se jeho nedostatek projeví.


Jak působí
Vitamin B12 je nezbytný pro obměnu buněk a zvláště důležitý je pro tvorbu červených krvinek. Udržuje ochranné obaly nervových vláken (myelin), účastní se přeměny živin v energii a hraje zásadní roli při tvorbě DNA a RNA - genetického materiálu v buňkách.


Prevence
Mírně zvýšené krevní hodnoty homocysteínu, látky podobné aminokyselinám, jsou spojovány se zvýšeným rizikem srdečního onemocnění. Spolu s kyselinou listovou pomáhá vitamin B12 homocystein zpracovat a tím toto riziko snížit. Vitamin B12 působí příznivě na nervy, a proto může pomáhat v prevenci mnoha nervových poruch, například brnění a pocitu znecitlivění v končetinách, které se často objevují při cukrovce. Určitou roli může hrát i v léčení depresí.


Další příznivé účinky
Výzkumy ukazují, že hodnoty vitaminu  B12  jsou u lidí postižených Alzheimerovou chorobou velmi nízké. Přispívá-li nedostatek tohoto vitaminu ke vzniku onemocnění nebo je prostě jeho důsledkem, není jasné. Vitamin B12 udržuje v dobrém stavu imunitní systém. Podle některých studií prodlužuje interval mezi infekcí virem HIV a vývojem onemocnění AIDS; další výzkumy ukazují, že přiměřený příjem vitaminu B12 zlepšuje imunitní odpověď u lidí vyššího věku.

Svým blahodárným působením na nervy může vitamin také zmírňovat tinnitus (hučení v uších). jako složka myelinu je cenný při léčení roztroušené sklerózy, nemoci,
k níž patří destrukce těchto nervových obalů. K příznakům nedostatku vitaminu B12 patří únava, deprese, snížená citlivost a brnění končetin způsobené poškozením nervů, svalová slabost, zmatenost a ztráta paměti. Může se vyvinout demence a zhoubná chudokrevnost (perniciózní anémie).

Obojí je vyléčitelné, pokud je včas stanovena diagnóza. Hodnoty vitaminu B12 v krvi klesají s věkem. U nemocných se žaludečními a dvanáctníkovými vředy, Crohnovou chorobou a jinými nemocemi zažívacího ústrojí je zvýšené riziko nedostatku vitaminu B12, stejně jako u lidí užívajících klasické léky na epilepsii, chronické poruchy zažívání nebo dnu. Vstřebávání vitaminu brání také nadměrné požívání alkoholu. Nadbytek vitaminu B12 se ihned vylučuje močí, takže  nepříznivé účinky z jeho nadbytku nejsou známé.
Živočišné potraviny jsou hlavním zdrojem vitaminu B12. Patří sem vnitřnosti, pivovarské kvasnice, ústřice, sardinky a jiné ryby, vejce, maso a sýr. Rovněž se tím-
to vitaminem obohacují některé snídaňové obilniny.  Asi 20 procent lidí vyššího  věku má nedostatek vitaminu B12 a většina z nich je bez příznaků. Při stárnutí se u lidí někdy vyvíjí chorobný stav nazývaný atrofícká gastritida, která snižuje tvorbu kyseliny solné v žaludku. Následkem je neschopnost oddělit vitamin B12 z potravy. Neztrácí se však schopnost vstřebávat vitamin dodaný v potravinovém doplňku nebo v obohacených potravinách.

 

čerpáno z knihy: Léčivá moc vitamínů, bylin a minerálních látek (Reader´s Digest Výběr)

 

MWE2N