»

Vitamin D

Někdy se také nazývá „sluneční vitamin", protože si ho  tělo - má-li dost slunce - dokáže vytvořit samo. Vitamin D je nepostradatelný pro zdravé kosti a může
zpomalit proces osteoporózy. Předpokládá se, že posiluje imunitní systém a možná chrání i před některými typy rakoviny.
Obvyklé uplatnění: podporuje vstřebávání vápníku • udržuje zdravé kosti a posiluje zuby • může chránit před některými typy rakoviny


Co to je
Vitamin D, se v těle tvoří, je-li kůže  vystavena ultrafialovému záření ve slunečním světle. Prakticky stačí  denně jen několik minut na slunci, aby tělo získalo
všechen potřebný vitamin D. Mnoho lidí, ovšem nemá dost slunečního záření, aby získalo potřebnou dávku, zvláště v zimě. Schopnost těla tvořit vitamin D
klesá s věkem, takže u starších  lidí bývá nedostatek vitaminu D běžný. Jeho uspokojivé zásoby vsak někdy nemívají ani mladí dospělí. Podle jedné studie,
provedené u téměř 300 nemocných hospitalizovaných z nejrůznějších příčin, byly v 57 procentech zjištěny poměrné nízké hodnoty tohoto vitaminu.
Zvláště znepokojivé bylo pozorování, že u třetiny lidí, kteří dostávali potřebnou dávku vitaminu D v potravě nebo v potravinových doplňcích, byl také zjištěn
jeho nedostatek. Svědčí to pro to, že běžně doporučované dávky nemusí organismu stačit.


Jak působí
Základní funkcí vitaminu D je regulace hladiny vápníku a fosforu v krvi, čímž pomáhá při stavbě a udržování silných kostí a zdravých zubů.


Prevence
Studie ukazují, že vitamin D je důležitý v prevenci osteoporózy, choroby, která způsobuje řídnutí kostní tkáně a tím zvyšuje riziko zlomenin. Bez dostatečného množství vitaminu D nemůže organismus vstřebávat z potravy ani z potravinových doplňků dostatek vápníku bez ohledu na to, kolik vápníku zkonzumujete. Jsou-li hodnoty vápníku v krvi nízké, tělo odebírá vápník z kostí do krve, aby byla pokryta potřeba svalů - zvláště srdečního - a nervů. Časem vede toto přerozdělování ke ztrátě kostní hmoty.


Další příznivé účinky
Vědci stále objevují nová fakta o funkci  vitaminu D v těle. Podle některých studií je důležitý pro zdravý imunitní systém;  jiné dokazují, že může pomáhat v prevenci rakoviny prostaty a prsu. V jedné studii bylo zjištěno, že přiměřené množství vitaminu D v organismu zpomaluje progresi artrotického procesu v kolenních kloubech(artróza), i když vývoji choroby zcela nezabrání.


Doporučené dávky
Doporučené denní množství pro dospělé nebylo přesně stanoveno,  protože se předpokládá, že se ho vytvoří dostatek působením slunečního světla na kůži.


Nedostatek
Nedostatek vitaminu D u dětí může poškodit kosti  a vyvolat křivici (rachitis), chorobné oslabení kostí. U dospělých zvyšuje riziko osteoporózy.Nedostatek vitaminu D může také vyvolat průjmy, nespavost, nervozitu a svalové záškuby. Pravděpodobnost křivice u dětí je dnes malá, protože děti tráví většinou dostatečnou dobu na slunci, aby si vytvořily rezervy tohoto vitaminu.


Studie
Doplňky vápníku a vitaminu D zpomalily ztráty kostní hmoty a snížily výskyt zlomenin u 176 mužů a 213 žen nad 65 let, kteří byli sledováni v jedné nedávné
studii. Vitamin D může pomáhat v prevenci rakoviny tlustého střeva. Ve studii u 438 mužů se zjistilo, že nemocní s rakovinou tlustého střeva měli nižší hod-
noty vitaminu D v krvi než ti, kteří touto nemocí netrpěli. Zásadně se dá říci, že muži s největším příjmem vitaminu D měli největší naději, že touto chorobou
neonemocní. K tomu, aby byl tento nález vědecky potvrzen, však bude zapotřebí dalších vědeckých studií, stejně jako ke zjištění, je-li riziko stejné í u žen.
V severních oblastech je sluneční záření v zimě slabé, aby stimulovalo tvorbu vitaminu D. Například v Británii, to může postihnout kohokoli, ale zvláště zra-
nitelní jsou obyvatelé Skotska. Pokud je dostatek slunečního světla po zbytek roku, může si tělo uložit vitamin D jako rezervu do jara. Pokud máte slunce
nedostatek, uvažujte o užívání potravinového doplňku s obsahem vitaminu D během zimy.


čerpáno z knihy: Léčivá moc vitamínů, bylin a minerálních látek (Reader´s Digest Výběr)

 

OGNmM