»

Molybden

Molybden je nepostradatelný stopový prvek nejen pro lidský organismus, ale téměř pro vše živé. Přestože je molybden obsažen v živých tkáních pouze ve stopovém množství, je nezbytný pro správné fungování běžných životních funkcí. V lidském těle je součástí některých enzymů, které se podílejí na rozkladu aminokyseliny cysteinu a na odbourávání některých složek nukleových kyselin.


Co to je
Molybden je nepostradatelným stopovým prvkem pro lidský organismus, neboť je složkou několika důležitých enzymů v těle. Je důležitou složkou enzymu zodpovědného za vstřebávání železa v organismu. Působí jako aktivátor enzymů účastnících se metabolismu cukrů, lipidů a železa. Molybden se používá k doplnění jeho nedostatku v těle a k odstranění příznaků jeho nedostatku, jež mohou způsobovat nepravidelnou srdeční činnost, nedostatečné vylučování kyseliny močové z těla. Používá se jako ochrana proti chudokrevnosti, ovlivňuje také potenci mužů. Používá se také při léčení malých dětí trpících epileptickými záchvaty, mentálním zaostáváním a vadou zraku, tyto příznaky způsobuje vrozená porucha komplexu obsahujícího molybden.


Jak působí
Přestože je molybden přítomen v živých tkáních živočichů a rostlin pouze ve stopovém množství, je nezbytný pro správné fungování běžných životních funkcí. Bylo prokázáno, že se aktivně účastní v řadě enzymatických systémů, které jsou zodpovědné za metabolismus železa a detoxikaci sulfidů. Významnou roli hraje molybden i prevenci zubního kazu a jeho přítomnost zvyšuje tvrdost zubní skloviny.
Nedostatek molybdenu může vést k anémii, přispívá k zvýšenému výskytu záchvatů astmatu, zvýšené kazivosti zubů a zhoršení ochrany proti infekci močového měchýře. Podle některých zdrojů je nedostatek molybdenu ve stravě příčinou depresivních stavů a může vést k impotenci.


Prevence
Tento prvek je v současné době předmětem intenzivního výzkumu ve spojitosti s tvorbou červených krvinek. Ovlivňuje totiž procesy uvolňování železa z jater. Molybden však ovlivňuje celou řadu dalších enzymů, které se například podílí na oxidaci tuků, nebo na tvorbě kyseliny močové. Podporuje i zabudovávání fluoridu do skloviny zubů. Doporučená denní dávka molybdenu je v ČR stanovena vyhláškou na 50 mcg a nejvyšší přípustné množství v denní dávce je stanoveno na 100 mcg.


Další příznivé účinky molybdenu
Málokdo asi tuší, že i molybden patří mezi tzv. esenciální (pro člověka nezbytné) stopové prvky. Jeho význam spočívá zejména v účasti na řadě enzymových reakcí v lidském těle, neboť je součástí důležitých enzymů. Uplatňuje se zejména v metabolismu aminokyselin, v eliminaci toxických molekul, ale i ve vstřebávání železa a mědi ze zažívacího ústrojí. Hlavním zdrojem molybdenu v potravě jsou zejména luštěniny, celozrnné obiloviny a rýže. Dále také vnitřnosti, mléko a mléčné výrobky, některé druhy ovoce a zeleniny, nebo ryby.


Nedostatek
Příznaky nedostatku molybdenu (například k němu může dojít při nesprávně vedené dlouhodobé nitrožilní výživě) se mohou projevit zrychlenou srdeční činností (tachykardií), zvracením nebo až poruchami vědomí. U zdravých lidí nebyl deficit molybdenu zaznamenán. Nedostatek tohoto minerálu byl zaznamenán jen u lidí se vzácnými genetickými vadami některých enzymů.

čerpáno z internetu

 

MDUxM